Opłaty za pobyt w internacie:

  • miesięczne zakwaterowanie – 50,00 zł
  • dzienna stawka żywieniowa – 13,00 zł  x ilość dni w danym miesiącu (śniadanie, obiad, kolacja)
  • obiad dla ucznia – 5,00 zł.

Opłaty za internat należy regulować z góry, do 10-ego każdego miesiąca. Płatności można dokonać w kasie szkoły w poniedziałki, wtorki oraz piątki w godz. 700 – 1500 bądź przelewem bankowym.

Numery kont umożliwiające dokonanie opłat za internat:

Bank BNP Paribas S.A., Oddział Piotrków Trybunalski

  • wyżywienie 35 2030 0045 1110 0000 0195 4510
  • zakwaterowanie 90 2030 0045 1110 0000 0195 4490

(tytułem: imię i nazwisko wychowanka, opłata za wyżywienie… bądź opłata za zakwaterowanie…).


Od dnia 1 stycznia 2019r. stawki żywieniowe ulegają zmianie i będą wynosić:

  • stawka dzienna żywieniowa dla młodzieży mieszkającej w internacie – 13,00 zł (3,50 zł – śniadanie, 6,00 zł – obiad, 3,50 zł – kolacja)
  • obiad dla młodzieży szkolnej – 6,00 zł
  • obiad dla pracownika, emeryta szkoły – 8,00 zł.